Simona Stan

mentor pentru programe de consiliere vocațională și de comunicare interpersonală

Simona Stan este conferențiar universitar doctor și avocat în cadrul Baroului București, cu o dublă formare doctorală – în domeniul bioeticii și al psihologiei judiciare.

În activitatea didactică universitară, preuniversitară sau de formare a adulților a născut deseori controverse și dezbateri, prin predarea integrată, holistică, vizionară şi operativă. Determinarea de a aduce plus valoare și adaptabilitate personalității sale a adus-o in postura de A FI, de la voluntar la manager, de la stagiar la expert, de la student la decan.

Metodele experiențiale, competențele formative completate de cele informative și autocunoaşterea i-au fost reale instrumente în abordarea fiecărei misiuni profesionale, prin abordare interdisciplinară și transdisciplinară, mai ales acolo unde expertiza acesteia s-a dovedit necesară și utilă.