Izabela Manolache

Director educațional - Filolog, profesor de literatură și scriere creativă

Izabela Manolache este doctorand la Școala Doctorală a Facultății de Litere, domeniul Filologie, din cadrul Universității din București. În același timp, este profesor de limba română și limba spaniolă în mediul educațional privat și se ocupă de comunicarea instituțională în sfera administrației publice centrale.

A absolvit Facultatea de Litere, specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura spaniolă, în anul 2012, iar doi ani mai târziu, programul de masterat „Studii literare” din cadrul aceleiași facultăți. În cei cinci ani de studiu, a participat la numeroase colocvii și conferințe, a publicat articole și s-a implicat ca voluntar în mai multe evenimente din domeniul educației.

În timpul practicii de specialitate desfășurate la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” și la Biblioteca Națională a României – Serviciul Colecții Speciale, a putut dezvolta deprinderi pe care le-a desăvârșit în cadrul proiectului unic din care urma să facă parte începând cu anul 2013 – Un secol de sculptură românească (sculpture.ro), singura enciclopedie online, bilingvă, dedicată sculpturilor de origine română. În cadrul acestui proiect, inițiat de Fundația Culturală META, Izabela Manolache a avut rolul de asistent, iar contribuția sa a constat în cercetarea informațiilor, urmată de scrierea de fișe de dicționar și promovarea enciclopediei.

Pasionată de lectură, sociolingvistică, educație nonformală și actualitate, Izabela Manolache consideră că omul trebuie încurajat, așa cum spunea Nietzsche, să-şi împlinească posibilitățile și să devină tot ce ar putea fi, iar acest lucru trebuie să se întâmple încă din etapa formării.