Despre noi

Povestea Școlii de Gramatică începe odată cu momentul în care conștientizăm că, alături de caracterul uman, limbajul este cea mai importantă carte de vizită. Odată cu momentul în care decidem să ne exprimăm corect, să ne dezvoltăm vocabularul, să scriem coerent și coeziv, să gândim și să analizăm riguros. Iar acești pași trebuie fundamentați în familie, consolidați odată cu învățământul preșcolar și desăvârșiți în învățământul preuniversitar.

 

Cursurile Școlii de Gramatică încep cu modulele pentru ciclul gimnazial, prin care vă propunem o lume a învățării prin joc și prin autocunoaștere.

m

Ingredientele noastre pentru o învățare eficientă

Motivație0%
Mentorat0%
Creativitate0%

De la modalitățile cele mai eficiente de autoprezentare, la identificarea temei, a ideilor principale și a conceptelor-cheie dintr-un text, de la exerciții de dicție la ateliere de scriere creativă și de analiză morfologică de bază, toate vor fi parte din modulul de inițiere în lumea limbajului pentru elevii de clasa a V-a.

 

Vom continua, în cadrul următoarelor module, cu noțiuni de bază despre politețea verbală și despre tipurile de registre discursive, pentru a reuși mereu să armonizăm contextul în care ne situăm cu ceea ce spunem. Vom afla particularitățile tipurilor de comunicare (de la intrapersonală la interpersonală, de la comunicarea de grup la cea de masă), vom simula contexte de comunicare dintre cele mai diverse, în care vom utiliza cuvinte noi, pe care le vom integra în „Marele arbore de viață a cuvântului” (un proiect bazat pe un concept propriu al Școlii de Gramatică, în care fiecare cuvânt va avea propria secțiune de descriere semantică, de analiză în diverse contexte morfologice, îi vom găsi familia de cuvinte, sinonimele, antonimele –  fiecare dintre ele – o frunză pe ramurile frumosului cuvânt pe care odată scris sau pronunțat, îl înălțăm către lume).

 

Povestea cursurilor pentru gimnaziu se va încheia cu anul special de pregătire a Evaluării Naționale și cu redactarea (sperăm, cu acordul autorilor, și publicarea poveștii cuvântului preferat).

 

Cursurile Școlii de Gramatică pentru liceu propun o abordare integrată, nu secvențială, a ramurilor lingvisticii.

Din punct de vedere tematic, vor fi abordate, pe lângă toate aspectele de gramatică normativă în vigoare (scriere corectă, punctuație și aspecte ortografice, ortoepice și morfologice, conform DOOM2), următoarele ramuri ale lingvisticii: fonetica, lexicul, semantica, morfologia și sintaxa.

 

Fiecare curs are la bază o metodă didactică proprie a Școlii de Gramatică (teoria oglinzilor paralele, metoda ferestrelor deschise), bazată pe interdisciplinaritate și pe dezvoltarea sinelui prin limbaj. Cu alte cuvinte, odată ce vom învăța adjectivul – în afară de proprietățile sale morfologice, vom realiza rețele de calități și de proprietăți, pentru a ne dezvolta vocabularul, ne vom realiza fișa propriului temperament și vom afla trăsăturile tipului de învățare cel mai eficient pentru randamentul maxim al fiecăruia. De asemenea, vom identifica greșelile pe care le facem în utilizarea adjectivelor (de exemplu: corect este „inopinat”, nu „inopinant”; „descojit”, nu ”decojit” etc.), vom redacta texte de caracterizare a unor personaje/ obiecte de artă/ simfonii/ arii muzicale clasice și vom înțelege mecanismele de gândire care stau la baza formulării figurilor de stil care au în componență adjective.

 

Teoria clasică a valenței (din chimie) va fi aplicată verbelor, în timp ce tipurile de pronume vor fi corelate cu teoriile filozofice ale identității. Iar acestea sunt doar câteva dintre secretele metodei noastre, pe care am decis să vi le împărtășim.

 

Elevii

Liderii propriei lumi de învățare

Profesorii

Mentori și facilitatori

Mediul de învățare

Relaxat, bazat pe dialog și pe conținuturi multimedia

Metode didactice

Bazate pe stimularea creativității și a motivației, pentru asimilarea trainică de informații

Cursul de gramatică pentru liceu acoperă 100% conținutul informațional necesar probelor de gramatică pentru admiterea la Facultatea de Drept, pentru Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Jurnalism și pentru Academia de Poliție.

 

Povestea Școlii de Gramatică s-a născut din pasiunea pentru cuvinte. Pentru forța, pentru noblețea și pentru importanța lor. Vino alături de noi și descoperă, înțelege, folosește, iubește măreția fiecărui cuvânt pe care îl rostești!