Curs intensiv de gramatică pentru elevii de gimnaziu

Curs intensiv de gramatică pentru elevii de gimnaziu

lei0
Instructor:
Categories:

Curs intensiv de gramatică pentru elevii de gimnaziu


Etapa I:

Să ne împrietenim cu limba română


Ciclul gimnazial reprezintă o aventură în care este dezirabil ca fiecare elev să descopere responsabilitatea de a-și îmbogăți constant limbajul, de a opta întotdeauna pentru corectitudinea gramaticală, dar și de a-și adecva exprimarea la context. Este important să descopere sensurile pe care le pot avea cuvintele și raporturile semantice în care pot intra cu alte cuvinte. Ne dezvoltăm limbajul, creativitatea și competențele de comunicare prin interferențe. Astfel, acest curs are drept suport texte literare, cu ajutorul cărora vom descoperi diferite tipologii textuale (narațiune, dialog, descriere), însă ușor, ușor se apropie și de arte, precum filmul, pictura sau teatrul. Prin joc, ne vom îndepărta de confuzii, dezacorduri sau de utilizările greșite ale diferitelor clase morfologice.


Etapa a II-a:

Vocabularul meu devine mai bogat, ne jucăm, ne exprimăm, creăm conexiuni


Suntem limba pe care o vorbim. Pornind de la această credință, am gândit prezentul modul, pentru a le insufla elevilor dorința de a-și îmbogăți limbajul și de a vorbi corect. Premisa de la care plecăm este aceea că un vocabular sărac și o exprimare care abundă în greșeli gramaticale sau de ortografie caracterizează o minte pasivă, lipsită de simț autocritic. Astfel, vom descoperi ce relații putem stabili între fonetică, lexic, stilistică și semantică, bazându-ne pe tipuri de text diferite și pe povești prin care vom descoperi modul în care s-a format limba română.


Etapa a III-a:

Pe locuri, fiți gata, start! Atenție, aterizează morfosintaxa!


Vom învăța să fim tot timpul vigilenți în ceea ce privește ortografia și punctuația, pe care le vom ajunge să le folosim adecvat prin exercițiu constant. Aventura este una lungă, căci conținuturile pe care le vom aborda vizează noțiunile de fonetică, de morfologie și sintaxă atât a propoziției, cât a și frazei. Dincolo de acestea, ne interesează mai ales cuvântul și limba, cu mijloacele de îmbogățire a vocabularului, problemele de acord, categoriile semantice în care intră cuvintele, sensurile acestora, formele de plural. Nu vom ignora nici procedeele de expresivitate artistică din textele studiate (figurile de stil). Vom fi alergători de cursă lungă, preocupați să folosim corect limba română, la toate nivelurile ei, preocupați să asimilăm legăturile multiple la care ia parte gramatica.


Cursul se desfășoară pe tot parcursul anului școlar și se adresează elevilor cu vârste între 11 și 14 ani. Durata cursului săptămânal este de două ore, iar costul lunar (330 de lei) include toate materialele de studiu și evaluările aferente.


Locuri disponibile în grupa de marți – 16:30 – 18:30 și în grupa de miercuri: 18:00 – 20:00.


Toate detaliile aferente înscrierilor le găsiți în secțiunea „Înscrieri”.