Gramatica – știința conexiunilor

Gramatica – știința conexiunilor

lei1
Instructor:
Categories:

Cursurile Școlii de Gramatică pentru liceu propun o abordare integrată, nu secvențială, a ramurilor lingvisticii.

Din punct de vedere tematic, vor fi abordate, pe lângă toate aspectele de gramatică normativă în vigoare (scriere corectă, punctuație și aspecte ortografice, ortoepice și morfologice, conform DOOM2), următoarele ramuri ale lingvisticii: fonetica, lexicul, semantica, morfologia și sintaxa.

 

Fiecare curs are la bază o metodă didactică proprie a Școlii de Gramatică (teoria oglinzilor paralele, metoda ferestrelor deschise), bazată pe interdisciplinaritate și pe dezvoltarea sinelui prin limbaj. Cu alte cuvinte, odată ce vom învăța adjectivul – în afară de proprietățile sale morfologice, vom realiza rețele de calități și de proprietăți, pentru a ne dezvolta vocabularul, ne vom realiza fișa propriului temperament și vom afla trăsăturile tipului de învățare cel mai eficient pentru randamentul maxim al fiecăruia. De asemenea, vom identifica greșelile pe care le facem în utilizarea adjectivelor (de exemplu: corect este „inopinat”, nu „inopinant”; „descojit”, nu ”decojit” etc.), vom redacta texte de caracterizare a unor personaje/ obiecte de artă/ simfonii/ arii muzicale clasice și vom înțelege mecanismele de gândire care stau la baza formulării figurilor de stil care au în componență adjective.

 

Teoria clasică a valenței (din chimie) va fi aplicată verbelor, în timp ce tipurile de pronume vor fi corelate cu teoriile filozofice ale identității. Iar acestea sunt doar câteva dintre secretele metodei noastre, pe care am decis să vi le împărtășim.

 

Cursul de gramatică pentru liceu acoperă 100% conținutul informațional necesar probelor de gramatică pentru admiterea la Facultatea de Drept, pentru Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Jurnalism și pentru Academia de Poliție. În cazul opțiunii pentru una dintre aceste specializări, coordonatorul Departamentului de Psihopedagogie al Școlii de Gramatică vă va propune workshopuri specifice pentru descoperirea vocației, teste de aptitudini și consiliere în carieră.

Structura unui curs

20 de minute – ecologizare verbală: discutarea greșelilor ortografice, ortoepice, morfologice, de punctuație și de acord din limba română, prin fișe și exerciții interactive

30 de minute – expunerea temei

10 minute – pauză activă

40 de minute – consolidarea temei. Exerciții, întrebări, răspunsuri

20 de minute – îmbogățirea vocabularului, prin fișe și prin construirea de arbori și de rețele de cuvinte

Durată completă și condiții

*Durata cursului este de nouă luni, toate materialele aferente acestuia fiind oferite gratuit de profesor.

*Elevii Școlii de Gramatică au acces permanent la materiale de studiu multimedia și lucrează în grupe de maximum 12 cursanți.

*În funcție de ritmul de învățare, elevii pot opta, pe lângă curs, pentru seminarul săptămânal de consolidare a cunoștințelor.

Beneficii

Liceenii Școlii de Gramatică beneficiază de vouchere pentru înscrierea la tabăra de vară (din luna iulie 2020) de pregătire intensivă a examenului de admitere la gramatică pentru Facultatea de Drept și la simulările probelor de admitere la Academia de Poliție, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și la Facultatea de Drept.